A SZÉKELYBŐÉRT EGYESÜLET ÖSSZEGZÉSE AZ ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL

ÉS TOVÁBBI TERVEKHEZ JAVASLAT KÉRÉSEKEDVES BŐI LAKOSOK!

Szeretnénk összefoglalni azokat az eredményeket, amelyeket 2007 óta a falu lakosságával közösen elértünk, ugyanakkor a jövőre nézve összeállítottuk a terveket, és kérjük, egészítsék ki a saját javaslatukkal.

Mindenekelőtt kiemeljük azt az összefogást, ami csak a régi idők kaláka munkáiban volt tapasztalható. Közösségben élünk. Faluközösségben. Egyedül csak mi vagyunk SZÉKELYBŐI LAKOSOK és SZÉKELYBŐI ELSZÁRMAZOTTAK. Itt Mindenki megbecsült tagja a falunak, mindenki hozzáad valami értéket, amitől ilyen a falunk. Egymást megbecsüljük, tiszteljük. Csak közösen, együtt gondolkodva és együtt munkálkodva tudjuk szépíteni, fejleszteni a falunkat. Külön-külön egyenként dolgozva, sokkal kevesebb eredményt érünk el.

Az együtt végzett munka örömével soroljuk fel, mi mindent valósítottunk meg az utóbbi években:

 • iskolabusz viszi a gyermekeket Szeredába, ahol nagy múltú iskolában tanulhatnak, megnőttek az esélyeik a továbbtanulásban,

 • felújítottuk a Kultúrotthont, ahol szép közösségi rendezvényeket tartunk,

 • könyvet adtunk ki a faluról, hogy számot vessünk magunkról, és mások is megismerjenek,

 • Falumúzeumot hoztunk létre, hogy megbecsüljük, megőrizzük a régi tárgyi emlékeket,

 • elődeink megbecsüléseképp Emlékművet emeltünk a háborúban elhunyt hősöknek,

 • megjavíttattuk az utat Agárd felé, hogy könnyebb legyen a bőieknek a Városba menni és a Városban élő családtagok sűrűbben hazajárhassanak,

 • Székelykaput állíttattunk a Református templom elé, hogy a jövőbe vetett hitünket hirdesse, hiszen nem hagyhatjuk elenyészni régi értékeinket, elég szomorú emlék a szép bői iskola esete,

 • jelenleg készítik az asszonyok a szép keresztszemes kézimunkákat két templomunk díszbeöltöztetésére.KÖZELI és TÁVLATI TERVEKTovábbra is mindent megtesz egyesületünk, pályázatokat adunk be, eljárunk a hivatalos szerveknél a falu infrastruktúrájának fejlesztésére, beruházás létrehozására, hogy a fiatalság helyben maradhasson, és mindenki találja meg a megélhetését helyben.

Beindult Nyárádszeredában a LEADER előkészítő program a Nyárádmente fejlesztésére. Ez egy fejlesztési program a közösségek javaslati alapján, tehát közösen kell kialakítanunk a falu jövőképét. Itt a mezőgazdaság és a turisztika a húzó ágazat, mi is ehhez igazodva állítjuk össze az elképzeléseket.

 1. Mezőgazdaság fejlesztése területén:

 • szilvafa-kertészetet fogunk kialakítani, hogy a későbbiekben szilvaíz feldolgozót, aszalt szilva feldolgozót építsünk Bőben. (Ez sok határrész hasznosítását tenné lehetővé, hiszen parlagon hever a határ javarésze). Biztos akad majd beruházó, aki ebben fantáziát lát, akár a bőiek közül is.

 • gyógynövény termesztését, feldolgozását tervezzük

 • felnőttképzést indítunk, vendégelőadókkal 1. Turizmus fejlesztés keretében:

 • visszaállítjuk a „Messzelátó”-t az Őrvárra, (megőrizve régi elnevezését), mivel itt van a környék legmagasabb pontja és innen szép kilátás nyílik a Nyárád és a Maros vidékére: a Bekecs, a Firtos, a Hargita láncolata, északra a Kelemen-havasok csúcsai felé. Mivel itt vezet át a Só útja, sok érdeklődőt fog vonzani ez a látványosság.

 • feljavítjuk a Csurgót, hogy tiszta forrásvizét kulturáltan kihasználhassák idegenek is.


A jövőbeni tervek jelentős része kormányzati-megyei-önkormányzati megvalósítást igényel, amivel az Önkormányzatokhoz fordulunk segítségért:

1. Infrastruktúra fejlesztés terén:

- szilárd útburkolat kiépítését szeretnénk Nyárádszereda és Marosvásárhely felé

- el kell érnünk, hogy a falunkat bekapcsolják a közlekedési hálózatba, Marosvásárhely - Nyárádszereda felé, autóbuszjárat kialakításával

- vízellátás kiépítését szorgalmazzuk.

 1. Halaszthatatlan a vészesen romló Katolikus templom renoválása, ami kizárólag állami támogatással tudunk elérni. Ebben az önkormányzat, a megyei szervek, az RMDSZ segítségére számítunk. A renoválás teljes költségvetése készen van.További tervek, melyeket önkormányzati segítséggel, valamint önerőből kell megvalósítanunk:

 • a Kultúrotthonban Klub helyiséget alakítunk ki, ahol Magyarországról adományozott Könyvtárat helyezünk el, és később számítógépet, tv-t szerzünk be,

 • visszaállítjuk a határon az „Egyeskereszt”-et,

 • visszaállítjuk a „Hármaskereszt”-et,


Kérünk Mindenkit, írja le, akár név nélkül is:

 • mi hiányzik a legjobban a faluból?

 • mit változtatna meg a faluban, ami a falu hasznára lenne?

 • hogy képzeli el faluját 5-10 év múlva?

 • milyen munkahely lenne jó helyben?

 • hogy képzeli el gyerekei jövőjét?

 • milyen ötlete van a falu fejlesztésével kapcsolatban?
2010. március 10. Szente Kinga

egyesület elnöke