„Tudod-e, hogy itt is emberek élnek,

kik annyit dolgoznak, hogy lelkük szakad meg belé,

életük örökös kínlódás, s fájdalmak sortüze

oltja ki mécsük? Tudod-e, hogy tehozzád fordulnak,

tőled várják sorsuk jobbra fordulását?

Jó Teremtőm, tudsz-e valamit róluk?”

                     /Bözödi György: Otthon így szoktam szólni/

 

 Egy újságcikk ébresztette fel a falu iránti felelősségérzetet 2004-ben (Székelybőben megállt az idő; Népújság). 

Néhányan érezték, hogy nem mástól kell várni a segítséget, nekik kell cselekedniük, és 2005-ben megalapították a Székelybőért Egyesületet.

Alapítók: Szente Kinga , ifj. Papp Géza, Papp Géza, Papp Jenő, Magyari István, Molnár Sándor, Molnár László.

Pártoló tagok: Donkóné Simon Judit, Iszlai Antal, Gábor József, Papp Enikő, Kiss Tibor.

Az egyesület székhelye: 540258 Marosvásárhely (Targu Mures), Str. Vasile Goldis Nr. 1. Ap. 9. Telefon: +40-365-414 589  Mobil: +40-744-306 278; +40-766-689-701;

E-mail: szekelybo@yahoo.com; kingaszente@yahoo.com

Az egyesület elnöke: Szente Kinga
Adószám: 17958254.

Cégbírósági bejegyzés száma: 49, 07. 09. 2005. Marosvásárhely

Az Alapító okirat értelmében az egyesület fő célkitűzése Székelybő szociális-kulturális fejlődésének támogatása, a hagyományok megőrzése, a kulturális értékek fejlesztése olyan projektek támogatásával, amelyek elősegítik a lakosság életkörülményeinek javítását.

E célok az alapító tagok, a tagok, a pártoló tagok, az együttműködők munkája, valamint jogi és magánszemélyek anyagi támogatása révén valósíthatók meg. Kiemelt tevékenységi területek:

-     olyan tervek és programok kidolgozása, megyei és országos szervekkel

   együttműködve, amelyek a templomok és a Kultúrház javítására, az infrastruktúra fejlesztésére irányulnak

-      tanfolyamok, alkotótáborok szervezése kulturális céllal

-      tanfolyamok szervezése a hagyományos mesterségek elsajátítására

-      előadások, kiállítások szervezése, kerekasztal-konferenciák

-       fiatal tehetségek felkutatása és támogatása

-      könyvek, információs anyag, katalógus kiadás támogatása

-      kulturális célú együttműködés oktatási intézményekkel

-      együttműködés hazai és külföldi szervezetekkel

-      testvérvárosi kapcsolat kiépítése.

 

Az egyesület tagjai már a kezdetekkor elhatározták, hogy a vezetőtestületek segítségét kérik  Székelybő fejlesztése ügyében: kijárják az elhanyagolt utak javítását, a Kultúrház rendbetételét, a templomok renoválását, az iskolások sorsának könnyítését, iskolabusz beszerzésével, hogy Nyárádszeredában magyar iskolában anyanyelvükön tanulhassanak.

A falut kívánták felrázni csipkerózsika álmából, hogy sorsa jobbrafordulásáért minden helyi lakos lépéseket tegyen.

Ady Endre sorai  a mottójuk:

 

“Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”

 

Először is összegezni akarták az elődök örökségét, számba venni az eddig összegyűjtött értékeket, falumonográfia megírását határozták el a falu 675 éves jubileuma tiszteletére. Amikor a könyv megírásába fogtak, sokan vállalták az emlékek felelevenítését, megírását, szívesen bocsátották rendelkezésre féltve őrzött családi fényképeiket.

 

 

(MasterDruck Nyomda, Marosvásárhely.

Támogatók: Communitas Alapítvány, RMDSZ Elnöki Hivatal, Maros Megyei Tanács

Megjelent 500 példányban)

 

2005 óta sikerült bevonni a falubelieket a különböző tevékenységekbe, visszatért az évtizedekkel ezelőtti „kalákázás”, bekapcsolódtak a közös munkákba.

Tevékenyen részt vettek a kosaras bálok lebonyolításában, a Só útja program kialakításában, ott voltak a Kultúrház rendbetételénél, a világháborús Hősök Emlékműve készítésénél, a nagysikerű Falutalálkozók előkészületeinél, a Református templom előtti székelykapu állításánál. Falumúzeumot rendeztek be, sokan átadták megőrzött  régi tárgyaikat.

A munkákba bevonják a gyerekeket is.

 

“Egy lángot adok, ápold, add tovább;

Csillaggal álmodik az éjszaka,

És lidércfénnyel álmodik a láp,

És öröktűzzel álmodik a szívem.

Egy lángot adok, ápold, add tovább

És gondozd híven…”

                    /Reményik Sándor: Öröktűz/

 

2005-ben, az egyesület megalakulása után hamarosan a világhálóra került Székelybő az egyesület támogatásával: www.szekelybo.ro Jelen van az iwiw-en is: Százlekes Székelybő néven.

Az egyesület tagjai sokat kilincseltek, ügyeikkel eljártak a  megyei tanácshoz, a nyárádszeredai önkormányzathoz, a megyei RMDSZ-hez, a párt szövetségi elnökéhez, hogy feltárják a székelybői helyzetet és segítséget kérjenek. Munkájukat siker koronázta, szép eredményeket értek el.

Ugyanakkor tudják, hogy még rengeteg a teendő, de hisznek benne, hogy a faubeliekkel, valamint felelősséget vállaló párt- és önkormányzati vezetőkkel közösen meg fogják oldani.

 

„kit hitével a szőföld megáldott

annak már lenni s tenni kell

bízván az egyetlen értelmes hitben

amely a nép s a szülőföld maga! –„

                                     /Molnos Lajos/

 

Kérik, ajánlják fel adójuk 2%-át a Székelybőért Egyesület számlájára, hogy a falu javára fordíthassák!

 

Az egyesület neve: Asociaţia pentru Beu - Székelybőért Egyesület
Bankszámlaszám:
RO56 PIRB 2800 7042 0900 1000 RON
A bank neve, címe:
PIREUS BANK ROMANIA SUC. TG. MUREŞ
540053 Târgu Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 58 A
Adószám: 17958254