Céljaink

 

 

A Székelybőért Egyesület a Lakossággal 2005 óta  nagyon szép eredményeket valósított meg.

A közeljövő terveik közt szerepel a falu bekapcsolása a LEADER programba.

Mivel az önkormányzat legtávolabbi települése Székelybő, tanácsosa nincs az önkormányzatban, az egyesületre hárul a falu érdekképviseletének feladata és felelőssége.

A LEADER program keretében megvalósítandó elképzelések:

-          gyógynövény termesztése, későbbiekben feldolgozása,

-          szilvafa-kertészet kialakítása, későbbiekben szilva-feldolgozás, szilvaíz készítése.

A parlagon heverő földterületeket szeretnék kihasználni, munkalehetőséget teremteni a helybélieknek.

A szülőföldön való megmaradás érdekében új lehetőségeket keresnek:

-          hathatósabban szeretnének bekapcsolódni a Só útja programba a falusi turizmus fejlesztésével,

-          vissza szeretnék állítani az egykori „Messzelátó”-t a falu feletti dombtetőre, az ún. Csóvához, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a Bekecs, a Firtos, a Hargita láncolata, a Kelemen-havasok csúcsai felé.  Ez sok érdeklődőt vonzana a faluba.

Az infrastruktúra fejlesztése terén is komoly tervek vannak:

-          az európai normáknak megfelelő szilárd burkolatú út kiépítése Nyárádszereda és Marosvásárhely felé,

-          az elszigeteltség csökkentése érdekében autóbuszjárat beindítása,

-          a víz- és gázellátás kiépítése.

 

A faluban levő mindkét templom renoválásra szorul.

Ugyan javították valamelyest a Református templomot kívülről, de belül egészen a mennyezetig javításra szorul. Villanyvilágítás nincs benne.

Súlyosabb a helyzet a Katolikus templom esetében, melynek helyreállítása nem tűr halasztást, mivel az enyészet határán van.

Ezért jelenleg legsürgősebb teendő a Katolikus templom állagának megóvása és helyreállítása, ami csak állami finanszírozással és külföldi támogatókkal lehetséges. Rendelkezésre áll a renoválás teljes költségvetése.

 

2003-ban pályázott a Nyárádszeredai Plébániáról Szőcs Béla plébános a budapesti „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá”-hoz „Műemléki helyreállítást megelőző kutatások támogatására”. Kaptak támogatást a felmérési munkálatokra, jelenleg viszont a helyreállításra nem áll rendelkezésre pénz. Ugyanakkor a templom helyreállítása nem tűr halasztást, mivel állaga egyre romlik. Bakó Lóránt építész, vezető tervező 2003-ban készített szakvéleményt az akkori pályázathoz, melyben megállapította: „a díszítő elemek egy része pusztulófélben van és szerkezeti károsodások is felfedezhetőek. Ezek között említendők a falak repedései a nyílások irányában, egyes szerkezetek csapadékvíz miatti károsodása (fal, vakolat, ácsszerkezetek) illetve a falak talajvíz okozta nedvesedése, mennyezeti stukkódíszek vakolattal együtt történt lehullása, stb. Egyes díszítőelemek, berendezési tárgyak feltétlenül megóvásra érdemes együttest jelentenek.

Pillanatnyilag fő cél a templom állagának megóvása, a szerkezeti stabilitás biztosítása, védelem biztosítása a további károsodás ellen. Szükséges a károsodások pontos felmérése, a beavatkozások előkészítése.”

Az egyesület 2008-ban elkészíttette a Marosvásárhelyi Főesperesi Hivatal egyetértésével a Katolikus templom renoválásának költségvetését a marosvásárhelyi Proiect S.R.L. szakértői karával: Bakó Lóránt építész, Dávid Nicolae technikus, Csákány Dezső építőmérnök, Simó István  szakértő, Pálfi Előd építész. A mintegy 70 oldalas dokumentáció magyar fordítása is elkészült, Fóris Péter nyárádszeredai építész önzetlen felajánlásának köszönhetően. A költségvetés végösszege: 500000 RON, ami hozzávetőleg 140 000 Euro. Akkora összegről van szó, amit csak közös összefogással lehet előteremteni és megmenteni a templomot a pusztulástól.

Állami forrásokat, újabb pályázati lehetőséget kell keresni, vállalkozókat megnyerni, valamint külföldi segítséget szerezni.

A Székelybő Lakossága felhívással fordul a román állami vezetés, Románia, Magyarország, valamint a nyugati országok polgárai, szervezetei és egyházai felé - kérve anyagi támogatásukat építészeti örökségük megmentésére!

Bíznak benne, hogy műemlék-jellegű templomuk megmentése sikerrel jár!

 

                                                                     „…tél van

s kint csak a rontás,

bent a múlt, és bent a betűk, az írás,

bent a szó, és bent, idebent a lélek,

minden itt van, itt a remény is, innen

             nő a magasba!”

                                 /Markó Béla/